Retribution (Harlequin Presents, No. 442) - Charlotte Lamb 3.5 stars.